Chess symbols

White Chess KingWhite Chess QueenWhite Chess RookWhite Chess BishopWhite Chess KnightWhite Chess PawnBlack Chess KingBlack Chess QueenBlack Chess RookBlack Chess BishopBlack Chess KnightBlack Chess Pawn

Japanese chess symbols

White Shogi PieceBlack Shogi Piece